รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่18มีนาคม2561 เวลา8.00น. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนสัมภาษณ์พร้อมด้วยผู้ปกครอง ให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับนักเรียน/รูปถ่ายครอบครัวพร้อมรูปบ้านและแผนที่บ้านมาให้เรียบร้อยในวันสัมภาษณ์ ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น10กลุ่มในการสัมภาษณ์ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกทีในวันที่14มีนาคม2561ค่ะ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ