โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

19990509_1442247475830619_124276041168144480_n 0

กิจกรรมฟังการบรรยายธรรมะ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมฟังการบรรยายธรรมะในหัวข้อการสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวอบอุ่นห่างไกลยาเสพติด โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตุโต